გიორგი ნიკოლაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2013-2017
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირების სოეციალობა

სამუშაო გამოცდილება

რეზერვი მოლარე-ოპერატორი 2018წ მაისი - 2019წ 1 ოქტომბერი
ლიბერთი ბანკი
მოლარე ოპერატორი 2019 წ 1 ოქტომბერი - 2023 წ 1 ოქტომბერი
ლიბერთი ბანკი

სერტიფიკატები

ძვირფასი ლითონების შეფასება 2023