საქართველოს უნივერსიტეტი • The University Of Georgia

322 55 22 22 322 55 22*** ჩვენება
vacancy@ug.edu.ge
0 - ვაკანსია

კომპანიის შესახებ

საქართველოს უნივერსიტეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში. იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კერძო უნივერსიტეტს ქვეყნის მასშტაბით. დღეის მონაცემებით, უნივერსიტეტში 6000-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტი სწავლობს. უნივერსიტეტში შემოთავაზებულია სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) აკრედიტებული პროგრამები როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე.