საქართველოს უნივერსიტეტი • The University Of Georgia

322 55 22 22 322 55 22*** ჩვენება
vacancy@ug.edu.ge
0 - ვაკანსია

კომპანიის შესახებ

საქართველოს უნივერსიტეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოში. იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კერძო უნივერსიტეტს ქვეყნის მასშტაბით. დღეის მონაცემებით, უნივერსიტეტში 6000-ზე მეტი ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტი სწავლობს. უნივერსიტეტში შემოთავაზებულია სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) აკრედიტებული პროგრამები როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.

Be the first to review “საქართველოს უნივერსიტეტი • The University Of Georgia”

Your Rating for this listing