ბერმელი

+995 568 700 300 +995 568 700 *** ჩვენება
hr@bermeli.ge
4 - ვაკანსია

კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბერმელის მთავარი ამოცანებია:

მრავალფეროვანი, მაღალხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურების მიწოდება მოსახლეობისათვის;
მცირე და საშუალო ბიზნენის ჩამოყალიბება-განვითარების ხელშეწყობა;
დასაქმების ხელშეწყობა.

ოცწლიანი გამოცდილება ბაზარზე და ოპტიმალური მომსახურება კომპანიის სტაბილურობის გარანტიაა.

ორგანიზაციის მიზანია:
კომერციულ და სოციალურ ამოცანათა ერთმანეთთან დაახლოება და  მათ შორის ბალანსის დაცვა;
ინვესტიციების მოზიდვა;
ფინანსური სექტორის გაძლიერება.