ცენტრალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

0322880088 0322880*** ჩვენება
info@central.ge
1 - ვაკანსია

კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია ცენტრალი არის კომპანია, რომელიც შეიქმნა 35 წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალთა გუნდის მიერ. ჩვენი კომპანიის დამაარსებლებს გააჩნიათ ფინანსური ინსტიტუტებისა და კომერციული ბანკების დაფუძნებისა და მართვის გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყანაში.ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა და მენეჯმენტს აკავშირებს მჭიდრო ურთიერთობა ახლო აღმოსავლეთთან, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიასთან.

ცენტრალი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენირებული / რეგისტრირებული ორგანიზაცია, რომელიც წარმოგიდგენთ საუკეთესო ფინანსურ პროდუქტებს, კვაიფიციურ მომსახურებასა და უწყვეტ წინსვლას.
ჩვენი მისიაა მეწარმეებისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი ფინანსური გადაწყვეტილებები, შევქმნათ სამუშაო ადგილები და გავზარდოთ ცხოვრების დონე.

გავაუმჯობესოთ შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო, კომერციულ და სავაჭრო საწარმოებში ქალაქებსა თუ სოფლებში, გავუწიოთ ფინანსური მხარდაჭერა შემოსავლის გასაუჯობესელად.

შევუწყოთ ხელი ადამიანების კეთილდღეობას, გავხადოთ ხალხი უფრო თავდაჯერებული და შრომისმოყვარე.

ჩვენი მისიაა მივცეთ მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეებს საშუალება, რომ ეფექტურად მართონ საკუთარი ფინანსური რესურსები და გაიუმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი.

ჩვენი საქმეა ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით ადამიანების თვითადაჯარებულობის გზით, მათი ღირსების ამაღლება.

ჩვენ ვაძლევთ ხალხს უპირატესობას მიიღონ ხარისხიანი და ინოვაციური, ფინანსური და არაფინანსური მომსახურება.

საიდენტიფიკაციო ნომერი
405121817