სამოტივაციო წერილი

განათლება

ფსიქოლოგია 2022
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი