ნინო ჯოჯიშვილი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2022
ბიზნესისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

ოპერატორი 2024 - 2024