ნია ცენტერაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირების / რაოდენობრივი ფინანსების სტუდენტი 2022-აქტიური
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი