თამარ ხურცილავა

სამოტივაციო წერილი

განათლება

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა 2020-2024
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

ინტერვიუერი 09/2021
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი