ელენე კორინთელი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ურბანისტიკა და არქიტექტურა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი