დავით მგელაძე

17/12/2000

სამოტივაციო წერილი

განათლება

სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა 2020
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

ვიდეომონიტორინგის ოპერატორი 2019 - დღემდე
გუდვილი

2019-დან 2021 წლამხე დაცვის თანამშრომელი, (სმენის უფროსი) 2021 წლიდამ დღემდე ვიდეო მონიტორინგის ოპერატორი