ირაკლი თეგაძე

სამოტივაციო წერილი

ირაკლი თეგაძე – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის კერძო
სამართლის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტი , ვარ
მოტივირებული, კარიერის განვითარებაზე ორიენტირებული და
შრომისმოყვარე, სამართლებრივი დოკუმენტების, კერძოდ,
სამართლებრივი დასკვნების წერის გამოცდილებით, მიყვარს ახალი
გამოწვევები, ასევე ჩემი პროფესია და პრიორიტეტად მივიჩნევ საქმის
დროულად და ხარისხიანად გაკეთებას, ვარ მიზანდასახული და
ვისწრაფვი ახალი გამოცდილებების მიღებისკენ,მაქვს ადვილად სწავლის
და ათვისების უნარი, ასევე ადვილად ვერგები სიახლეებს გამაჩნია
გარკვეული გამოცდილებები,

განათლება

სამართლის ბაკალავრის დიპლომი 2022
შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"

სამართლის ბაკალავრის ხარისხი

მიმდინარე მაგისტრის საფეხური კერძო სამართალში 2023 - 2025
შპს "აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი"

მიმდინარე მაგისტრის საფეხური კერძო სამართლის მიმართულებით

მიმდინარე მაგისტრის საფეხური უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით 2024 -2025
ტუშას უნივერსიტეტი - ვიტერბო ; Università degli Studi della Tuscia -Viterbo

რიგით მეორე სამაგისტო პროგრამა , კერძოდ , იტალიის ქალაქ ვიტერბოს ტუშას უნივერსიტეტში, უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მიმართულებით , რაც 2024 წლის ოქტობრიდან დაიწყება და 1 წელს მოიცავს, რის დასრულების შემდეგაც მომენიჭება, როგორც კერძო სამართლის მაგისტრის ხარისხი, ასევე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მაგისტრის ხარისხი ტუშას უნივერსიტეტში.

სამუშაო გამოცდილება

სტაჟიორი იურისტი 2 ოქტომბერი 2023 წ - 10 ნოემბერი 2023 წ
ა(ა)იპ იურიდიული კლინიკა „ჩემი ადვოკატი“

იურიდიული დახმარების გაწევა, როგორც რაიონულ ოფისში, ასევე თბილისის მერიაში, რაც მოიცავს ზეპირ კონსულტაციას, სამართლებრივი დოკუმენტის შედგენას და, გარკვეულ შემთხვევებში სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობას

სტაჟიორი იურისტი 15 მარტი 2023 წ - 5 ივნისი 2023 წ
შპს „ლიგალის - Legalis“

ადვოკატის სხვადასხვა ტიპის დავალების შესრულება, რაც ეხება სარჩელის ანალიზს, სარჩელების შედგენას და სხვა დავალებებს, რომლებიც კვალიფიკაციის და ცოდნის ამაღლებას ეხება

სტაჟიორი იურისტი აგვისტო 2021 წ, - სექტემბერი 2021 წ.
შპს "Meidan Group - Property Management"

იურიდიული დოკუმენტაციის, იჯარის ხელშეკრულებების მოწესრიგება , გადახარისხება

სტაჟიორი იურისტი 2024 თებერვალი - დღემდე
Dénuo Legal Services International Limited

იურისტის მითითებით სხვადასხვა სახის პრაქტიკული დავალების შესრულება პროფესიაში გამოცდილების მისაღებად და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად , როგორიცაა, მაგალითად , „Memo“ - ს დაწერა და ა.შ . სტაჟირება არის ინგლისურ ენაზე .

სერტიფიკატები

“WIPO” – ს 1 თვიანი ზოგადი კურსის სერტიფიკატი 2021
ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ზოგადი კურსი, მისი გაცნობა და შესწავლა ზოგად დონეზე.