მარიამ ჩოხარაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

საშუალო სკოლა 2021
ბათუმის N 15 საჯარო სკოლა

საშუალო სკოლის დიპლომი. ვერცხლის მედალი.

ბაკალავრის სტუდენტი (მინდინარე) 2021
თბილისის სახელმწიფო უნივეტსიტეტი

ვსწავლობ ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსზე.

სამუშაო გამოცდილება

სოც. მედია მენეჯერი 10/06/2023 - 17/09/2023
Sunfly Travel