ხატია ავქოფაშვილი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

უმაღლესი სასწავლებელი. 2023
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

სამართალი.