სამოტივაციო წერილი

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება 2022
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

შპს "თამარინდი" 2020წ - 2022წ
შპს "უშაქრო" 05/02/2023 - 10/07/2023