სამოტივაციო წერილი

სამუშაო გამოცდილება

საწყობის მუშა, საწყობის ოპერატორი 2023 წლის თებერვალი - 2023 წლის ივლისი
გერმანელი ყასაბი