ანა შაორშაძე

სამოტივაციო წერილი

ვარ შრომისმოყვარე, პუნქტუალუური.

განათლება

ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება 2022
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

..