ანი სამქანაშვილი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ფსიქოლოგია
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი