სამოტივაციო წერილი

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები:
ვარ კომუნიკაბელური, ნებისმიერი ასაკის ასაკის ადამიანთან შემიძლია საერთო ენის გამონახვა, შემიძლია მოვუსმინო, მივიღო მათი აზრები და შევაფასო ადეკვატურად.

I am sociable, I can find a common language with people of any age, I can listen, accept their thoughts and evaluate them adequately.
ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები:
ვსახავ პრიორიტეტულ პროექტებს და შემიძლია მიზნის მისაღწევად სამუშაოების ორგანიზება. ეფექტურად ვიყენებ დროსა და თანხებს ვცდილობ ჩემი სამუშაო იყოს პროდუქტიული, კონკრეტულ ორგანიზაციას მორგებული, მაქვს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, ვარ დაკვირვებული.

I define priority projects and organize tasks to achieve goals. I effectively use my time and money, I try my work to be productive, tailored to specific organizations, I have a high sense of responsibility, I am observant.
კომპიუტერული უნარები:
html

microsoft office

css

javascript

vue

git

figma

react
დამატებითი უნარ/ჩვევები:
მახასიათებს მოქნილობა, თავაზიანი კომუნიკაცია, პუნქტუალურობა, ემოციების მართვა, პასუხისმგებლობა, პრობელემის გადაჭრის უნარი, სტრესულ გარემოში მუშაობა.

Characteristics: flexibility, polite communication, punctuality, managing emotions, responsibility, problem-solving skills, working in a stressful environment.
მართვის მოწმობა: არა

განათლება

b
business and technology university 17.09.2021
უნივერსიტეტი