მეგი აბრალავა

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 2020
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

w
wendy's

სერტიფიკატები