ელენე ქოჩქიანი

სამოტივაციო წერილი

nthgrsjmthdkiglj

განათლება

სოციალური მეცნიერებები, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 2015-2020
საქართველოს უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

ოპერაციული დირექტორი 2023 - მიმდინარე
unijobs