მარიამ გიორგაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ეკონომიკა 2019-2023
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

GPA 3.54 მინორ პროგრამაზე გავიარე კომპიტერული ტექნოლოგიები: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access და კიდევ პროგრამირებასთან დაკავშირებული პროგრამები.

ეკონომიკა 2023- დღემდე
ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაგისტრატურაზე წელს ჩავაბარე ეკონომიკის მიმართულებით.