სოფიკო გიორგაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ეკონომიკა 2019-2023
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

GPA - 3.57, გავიარე უნივერსიტეტში მინორ პროგრამა - კომპიუტერული ტექნოლოგიები და მასთან დაკავშირებული საგნები. ვიცი საოფისე პროგრამები: "MS office Word; Excel; PowerPoint; Info ბუღალტერი;Ms Access;

ეკონომიკა 2023-დღემდე
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელნწიფო უნივერსიტეტი

ამჟამად ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე ეკონომიკის მიმართულებით