სამოტივაციო წერილი

განათლება

ისტორიის ბაკალავრი 2020
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის მაგისტრი 2022
ივანე კავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Be the first to review “Tamta Tchumbadze”

Your Rating for this listing