მარიამ შენგელია

სამოტივაციო წერილი

განათლება

მენეჯმენტი 2023
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

გამოცდილების გარეშე