ქეთევან ღონღაძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2021
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

თარჯიმანი 2023 იანვარი - 2023 აგვისტო
ulearn