სამოტივაციო წერილი

სამუშაო გამოცდილება

სუპერმარკეტი 08/07/2022 - 08/08/2023
ი/მ ნესტან ბოლქვაძე

მოლარე კონსულტანტი