ილონა მესხიაბა

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ბიზნესზე ადმინისტრირება მენეჯმენტი 2023
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი