სამოტივაციო წერილი

 

განათლება

ეკონომიკის ბაკალავრი 2019-2023
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრანტი 2023-დღემდე
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

სამედიცინო და ესთეტიკური აპარატურის ინჟინერი 2021 - 2022
იუს ქეა
სამედიცინო და ესთეტიკური აპარატურის მთავარი ინჟინერი 2022 - 2023
იუს ქეა
გაყიდვების მენეჯერი 2023 - დღემდე
იის ქეა