მარიამი გიორგობიანი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ფსიქოლოგია 2019-2023
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სერტიფიკატები

გრაფიკული დიზაინი 2021,2024
U
UI/UX დიზაინი 2022