თეონა ხუროძე

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ბიზნესის ადმინისტრირება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი