სამოტივაციო წერილი

ვსწავლობ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში- ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე. ჩემი მიზანია მენეჯმენტის პროფესიას დავეუფლო და მივიღო მეტი გამოცდილება ამ სფეროში

განათლება

ბიზნესი და სოციალური მეცნიერება 2023
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სერტიფიკატები