მარი მამუკელაშვილი

სამოტივაციო წერილი

სამუშაო გამოცდილება

მიმტანი 20/08/2020 - 12/08/2023