სამოტივაციო წერილი

განათლება

უმაღლესი 2004-2008
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გერმანული ენის მთარგმნელ-რეფერენტი

სამუშაო გამოცდილება

სამუშაო გამოცდილება 2012 - 2016
შპს ნიკორა ტრეიდი

ფილიალის მენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება 2018 - 2021
შპს აი სი არ ტრეიდი

ფილიალის მენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება 2017 - დღემდე
ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

N4 ფილიალის სპეც.პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება 2010 - 2011
სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კვირიკეთის სკოლა

გერმანული ენის პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება 2011 - 2012
ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

სპეც.პედაგოგი