პეტრე კოკაევი

სამოტივაციო წერილი

განათლება

ისტორია 2019-2023
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)