ინტერვიუს 10 ყველაზე გავრცელებული კითხვა და გამოსავალი ⭐️

1. მომიყევი შენს შესახებ?

შექმენით მოკლე მიმოხილვა თქვენი პროფესიონალური ისტორიის, ძირითადი უნარების და იმის შესახებ, თუ რატომ ხართ აღფრთოვანებული ამ შესაძლებლობით.

2. რა არის თქვენი ძლიერი მხარე?

მონიშნეთ თქვენი მთავარი უნარები და თვისებები, რომლებიც შეესაბამება სამუშაოს. იყავით მზად, მიაწოდოთ მაგალითები იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებდით ამ უნარეს წარსულ სამუშაო პოზიციებზე.

3. რა არის თქვენი სუსტი მხარეები?

აირჩიეთ რეალური სისუსტე, მაგრამ ფოკუსირება გააკეთეთ იმაზე, თუ რას აკეთებთ გასაუმჯობესებლად. აჩვენეთ, რომ ხართ თვითშეგნებული და პიროვნული ზრდისკენ მიმართული.

4. რატომ გინდა აქ მუშაობა?

იმსჯელეთ კონკრეტულ საკითხებზე კომპანიის ან სამუშაოს შესახებ, რომელიც გიზიდავთ. დაუკავშირეთ ეს თქვენს კარიერულ მიზნებსა და ღირებულებებს.

5. რატომ უნდა დაგიქირავოთ?

ახსენით, რა გხდით შესაფერისს პოზიციისთვის. ფოკუსირება გააკეთეთ თქვენს უნარებზე, გამოცდილებაზე და იმაზე, თუ როგორ შეესაბამება ისინი მათ სამუშაოს მოთხოვნებს.

6. სად ხედავ საკუთარ თავს ხუთ წელიწადში?

ისაუბრეთ თქვენს კარიერულ მისწრაფებებზე და იმაზე, თუ როგორ ჯდება ეს როლი თქვენს გრძელვადიან მიზნებში. ისაუბრეთ კომპანიის პოტენციურ კარიერულ გზასთან შესაბამისობაში.

7. აღწერეთ გამოწვევა ან კონფლიქტი, რომელიც შეგექმნათ სამსახურში და როგორ გაუმკლავდით მას?

გამოიყენეთ STAR მეთოდი (სიტუაცია, დავალება, მოქმედება, შედეგი) აღსაწერად, თუ როგორ გაუმკლავდით რთულ სიტუაციას.

8. რა არის თქვენი ყველაზე დიდი მიღწევა?

აირჩიეთ მიღწევა, რომელიც აჩვენებს თქვენს უნარს, მიაღწიოთ დიდ შედეგებს. დაუკავშირეთ ის იმ თვისებებსა და უნარებს, რომლებსაც სამუშაო მოითხოვს.

9. როგორ უმკლავდებით ზეწოლას ან სტრესულ სიტუაციებს?

მოუყევით თქვენი სტრატეგიების მაგალითები სტრესის ეფექტურად მართვისთვის, პრობლემის გადაჭრისა და დროის მართვის უნარების დემონსტრირებისთვის.

10. გაქვთ რაიმე შეკითხვები ჩვენთან?

ყოველთვის გქონდეთ მომზადებული რამდენიმე შეკითხვა, რათა გამოავლინოთ თქვენი ინტერესი ამ პოზიციის მიმართ და განმარტოთ რაიმე, სამუშაოს ან კომპანიის კულტურის შესახებ.