6 რამ, რაც ბაკალავრიატის დასრულებამდე უნდა გააკეთოთ 

უნივერსიტეტსა და კოლეჯში სწავლება მხოლოდ სალექციო მასალების ათვისებით არ შემოიფარგლება. ეს ზრდისა და ...

სამსახურის ძიების ერთკვირიანი გამოწვევა

სასურველი პოზიციის დასაკავებლად მხოლოდ შესაბამისი გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების ფლობა საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია, ...

როგორ გავამარტივოთ სამსახურის ძებნის პროცესი

დღევანდელი შრომის ბაზარზე ჩვენთვის მიმზიდველი სამუშაოს პოვნა ხშირად თივის ზვინში ნემსის ძებნას ჰგავს. ...